FOSA MX
卷绕镀膜系统

FOSA MX 是一种采用模块化设计的卷绕镀膜系统。该系统非常适用于大批量生产,最多可配置有三个独立的镀膜腔室。此外,它具有先进的维护理念。

FOSA MX 专为最大限度缩短复杂膜层堆叠(诸如抗反射膜和窗膜)的停机时间而设计。

冯阿登纳是大面积镀膜系统的领先供应商,此系统已获得行业认可。因此,我们能够将丰富的技术知识和在处理膜基片方面的经验融入该平台。

如需了解更多详细信息,请查看宣传手册或直接联系我们。

多种配置选项带

带来高度灵活性

节省时间和精力:

更换卷材时无需抽空工艺腔室

维护方便快捷,

停机时间短

支持
媒体
No news available.
联系信息
28.02.2024 - 01.03.2024
H2 & FC EXPO Tokio 2024

Booth: W4/46
Tokyo, Big Sight

12.03.2024 - 13.03.2024
PVCELLTECH Frankfurt 2024

Frankfurt, nn

22.04.2024 - 26.04.2024
H2 FCell Hannovermesse 2024

Booth: nn
Hannover, Messe

25.04.2024 - 28.04.2024
China Glass 2024

Booth: Hall N1 / 126
Shanghai, New International Expo Centre

06.05.2024 - 09.05.2026
SVC Annual Conference 2024

Booth: nn
Chicago Hilton, Illinois, USA

VON ARDENNE Vacuum Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 7, No 801 Qiangye Road, Songjiang District
201602 SHANGHAI
PR CHINA

SERVICE Contact VAVE

Plant 7, No 801 Qiangye Road, Songjiang District
201602 SHANGHAI
PR CHINA

搜索