MSC500B
金属带镀膜系统

在采用物理气相沉积 (PVD) 方法生产镀膜金属带方面,冯阿登纳 MSC500B 金属带镀膜系统是您的理想之选。它所采用的批量镀膜原理的特征在于,卷对卷工艺期间需要中断,并手动更换卷材。

但是,在维护间隔期间,工艺区域始终处于真空状态。MSC500B 特别适用于不需要高生产率和连续工艺的空气-空气镀膜生产线的客户。

使用 MSC500B,可通过磁控溅射生成复杂、功能强大的膜层堆叠,实现各种应用。

如需了解更多详细信息,请查看宣传手册或直接联系我们。

工艺区域中自由的带材引导

可实现双面镀膜

易于维

护维修

更换卷材

停机时间短

支持
媒体
No news available.
联系信息
28.02.2024 - 01.03.2024
H2 & FC EXPO Tokio 2024

Booth: W4/46
Tokyo, Big Sight

12.03.2024 - 13.03.2024
PVCELLTECH Frankfurt 2024

Frankfurt, nn

22.04.2024 - 26.04.2024
H2 FCell Hannovermesse 2024

Booth: nn
Hannover, Messe

25.04.2024 - 28.04.2024
China Glass 2024

Booth: Hall N1 / 126
Shanghai, New International Expo Centre

06.05.2024 - 09.05.2026
SVC Annual Conference 2024

Booth: nn
Chicago Hilton, Illinois, USA

VON ARDENNE Vacuum Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 7, No 801 Qiangye Road, Songjiang District
201602 SHANGHAI
PR CHINA

SERVICE Contact VAVE

Plant 7, No 801 Qiangye Road, Songjiang District
201602 SHANGHAI
PR CHINA

搜索